GEZONDE LUCHTVOCHTIGHEID VOOR DE JUISTE PRIJS

DUIDELIJKE REGELS

In de (recente) regelgeving rond arbeid1 staat het welzijn in de werkomgeving centraal. De kwaliteit van de binnenlucht speelt hierin een cruciale rol. Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen lager is dan 900 ppm of dat een minimumventilatiedebiet van 40 m3/h per persoon wordt gerespecteerd. Bovendien moet de relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60 % liggen.
De Europese federatie voor HVAC-specialisten (REHVA) raadt in de strijd tegen covid-19 zelfs aan om de hoeveelheid verse lucht te verhogen en de terugnamelucht volledig uit te schakelen.
Vooral in de winter is de binnenlucht droog. Dit vergt extra aandacht in het ventilatieproces. Een bevochtigingssysteem neemt die taak op zich.

Uit een belangrijk onderzoek uit 1986 is gebleken dat de relatieve vochtigheid (% RV), of de hoeveelheid waterdamp in de lucht, binnenshuis moet worden geregeld tussen 40 en 60 % RV om de overdracht van virussen te verminderen. Er zijn ondertussen vele onderzoeken uitgevoerd die deze richtlijn ondersteunen.
1 Onder meer KB van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen (verschenen in Staatsblad van 21/5/20); KB van 25 maart 2016 tot wijziging van het KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (verschenen in Staatsblad van 14/4/16).

STOOM OF WATER

Een luchtbehandelingskast is doorgaans uitgerust met een filterbank, verwarming, koeling, een recuperatiewiel en bevochtiging.

De bevochtiging gebeurt met de verneveling van water of de injectie van stoom in de luchtstroom.

Vooral een bevochtiging met stoom verhindert de groei van bacteriën, virussen en schimmels.

Een tweede grote troef van stoombevochtiging is de productie van steriele stoom.

Dit is onder meer van belang in de gezondheidszorg, farmaceutische industrie, labo omgeving, enz.

Een systeem met adiabatische waterverneveling onttrekt warmte aan de luchtstroom voor de verdamping van water.

Hierdoor stijgt de vochtigheid en de temperatuur van de lucht daalt.

Dit is vooral interessant voor toepassingen waarbij warmte vrij beschikbaar is.

Voor dit systeem gelden wel een aantal wettelijke restricties.

DriSteem neemt graag de mogelijkheden met u door.

                              STOOMBEVOCHTIGER

                              Gas/condenserend, ƞ=106 %

   ADIABATISCHE BEVOCHTIGER

   Water

   ENERGIE

     Energie-efficiëntie

   Best in class

   2nd best

     Bijkomende drukval

   nvt

   75-200 Pa

     Extra pompvermogen

   nvt

   0,09-2,5 kW

     Distributieverliezen

   nvt

   5-10 %

   HYGIËNE

     Steriel

   kookproces 100°C

 

     Druppels/aerosolen

   nvt

   Afhankelijk van het systeem

     Toevoeging additieven

   nvt

   Afhankelijk van het systeem

     Legionella-veilig

   Ja

   bijkomende beveiligingen vereist

   DIVERSE

     Lengte opnametraject

   0,3 m …. 0,6 m

   1,2 m …. 2 m

     Watertype

   Alle types

   DI/RO : Hoge- en lage druksystemen

     Extra waterbehandeling

   nvt

   DI/RO : Hoge- en lage druksystemen

     Inbouw in luchtbeh.kast /kanaal

   Luchtbehandelingskast/kanaal

   Luchtbehandelingskast

     Onderhoudskost/jaar

   €€€

   €€€€

 

ENERGIEVRIENDELIJKER DAN JE DENKT

Een adequate luchtbevochtiging in een ventilatiesysteem heeft haar prijs, dat ontkennen we niet.

En misschien gaat u ervan uit dat de energiefactuur hierdoor fors zal stijgen.

Maar met de expertise van DriSteem valt dit heel erg mee.

Zo hebben we bijvoorbeeld berekend hoe energiezuinig een gasgestookte stoombevochtiging is.

Dit systeem biedt bovendien bescherming tegen onder andere virussen, bacteriën en schimmels.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Ontwerp : Locatie Brussel ; verse luchtdebiet 10000 m³/h met vochtrecuperatie 70 % Gewenste binnencondities : 21°C en 40 % RV
Energiekosten : 0.21 €/kWh (elektrisch) en 0.07 €/kWh (gas)

                                                                                                                                           WAAR ?

    WELZIJN & COMFORT

      Gezonder en aangenamer binnenklimaat bij RV > 40 %

   Ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, kantoren, 
   openbare gebouwen, scholen

      Sterk verminderd risico op verspreiding van bacteriën en virussen

      Verlaagde afwezigheid door ziekte

      Minder oogirritatie bij personen met lenzen

   WERKOMGEVING

      Operatiekwartier in gecontroleerde RV-omgeving

   Ziekenhuizen, farmaceutische industrie, chemie,
   datacenters, drukkerijen, papierverwerking

     Geen risico op schade door elektrostatische ladingen

     Sterk verminderd risico op verspreiding van bacteriën en virussen

   PRODUCTIE/OPSLAG

     Minder productieverliezen in een gecontroleerde RV omgeving

   Farma, auto-industrie, voeding, chemie, musea,
   drukkerijen, papierverwerking

     Betere bewaring van vochtgevoelige materialen

 

SAMENVATTEND

U weet intussen dat een optimale binnenluchtkwaliteit een belangrijke rol speelt bij

• welzijn en gezondheid van medewerkers;
• opslag van materiaal;
• veiligheid (statische elektriciteit);
• bescherming tegen virussen, bacteriën, schimmels,…;
• optimaliseren van vochtgevoelige productieprocessen


De regelgeving omtrent een gecontroleerde relatieve vochtigheid en CO2-concentratie, met vaak een verhoogd minimumventilatiedebiet, waakt mee over een gezond binnenklimaat. De energiekosten voor bevochtiging zijn sterk afhankelijk van verschillende factoren zoals de systeemkeuze, de toepassing.
Uiteraard is de situatie in elk individueel gebouw, in elk project anders. We bestuderen de specifieke details voor uw (nieuwe) gebouw of voor de integratie in een bestaande HVAC-installatie. Na het rekenwerk gaan we aan de slag voor een efficiënt, gezond en duurzaam systeem.


VOOR MEER INFO :
DriSteem Belgium
Grote Hellekensstraat 54b 3520 Zonhoven
info [at] dristeembelgium [dot] be
+3211666880

            

DSH BELGIUM

 

Centrum-Zuid 1247

B 3530 Houthalen-Helchteren

Belgium

 

+32 11 666 880

E-mail: info [at] dristeembelgium [dot] be

 


Visit the DriSteem global website
at www.dristeem.com

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF